You are here
Home > Porady prawne > Co to jest windykacja należności?

Co to jest windykacja należności?

Samodzielne odzyskiwanie należności pieniężnych wymaga poświęcenia dużej ilości czasu i uwagi. Bardzo często wiąże się z brakiem solidnej strategii prowadzenia działań windykacyjnych, gdyż brak doświadczenia i emocjonalne podchodzenie do kontrahentów zaburza racjonalne postępowanie.

Windykacja należności to wszystkie zgodne z przepisami prawa działania zmierzające do odzyskania należności od dłużnika. Windykacja dotyczy należności wymagalnych, tzn. wobec których minął termin płatności.

Co może stać się przedmiotem windykacji?

  • należności pieniężne,
  • należności niepieniężne.

Podstawowe rodzaje windykacji:

  • windykacja miękka (polubowna)
  • windykacja twarda (sądowa)

W ramach umowy ubezpieczenia postępowanie prowadzone przed wypłatą odszkodowania mające na celu zapłatę należności przez kontrahenta oraz gwaranta lub poręczyciela, jeśli występują. Windykacja w celu zapewnienia jej spójności dotyczy wszystkich nieuregulowanych należności – objętych i nie objętych ochroną ubezpieczeniową.

Windykacja należności w praktyce często okazuje się o wiele trudniejsza, niż moglibyśmy sobie tego życzyć. Niejednokrotnie ustalenie miejsca pobytu dłużnika wymaga nakładu wzmożonej pracy, która nie zawsze przynosi oczekiwane efekty, a to dopiero początek działań windykacyjnych. Problematyczna może być również windykacja należności zagranicznych.

Najbardziej popularną formą przedsądowej windykacji długu jest wysyłanie listem poleconym pisemnego wezwania do zapłaty. Przedsiębiorcy często takie wezwania piszą samemu, podają dane dotyczące rodzaju, wierzytelności oraz wymagany sposób i termin płatności. Czasami wspominają o konsekwencjach, które spotkają dłużnika, jeśli nie ureguluje długu w podanym terminie. Ostatnie wezwanie do zapłaty powinno informować dłużnika, że jeśli nie zapłaci to sprawa zostanie skierowana do sądu. Należy pamiętać, aby dokumentować wszystkie działania na tym etapie, ponieważ będą one stanowiły ważny dowód w postępowaniu sądowym.

Kolejnym krokiem, po wyczerpaniu wszystkich przedsądowych metod windykacji należności jest wniesienie pozwu do właściwego sądu. Przedsiębiorcy często obawiają się postępowania sądowego, ponieważ są przeświadczeni o jego wysokich kosztach. Są to obawy bezpodstawne, ponieważ kosztami postępowania sądowego zasadniczo obciążany jest dłużnik.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku skierowania sprawy do sądu niezwykle ważną rolę odgrywa czas – roszczenie może bowiem się przedawnić.

Po wydaniu przez sąd orzeczenia o nakazie zapłaty należy wystąpić do sądu o nadanie wyrokowi
– lub nakazowi zapłaty – klauzuli wykonalności. Następnie, jeśli dłużnik nie odwoła się od decyzji sądu, wierzyciel powinien udać się do komornika sądowego, który rozpocznie postępowanie egzekucyjne.

Jeżeli nie chcesz samemu zajmować się długotrwałą windykacją długów, można skorzystać z profesjonalnych firm specjalizujących się w windykacji należności w Polsce i za granicą (windykacja międzynarodowa).

Dodaj komentarz

Top