You are here
Home > Porady prawne > Tłumaczenia dla kancelarii prawnej – na co zwrócić uwagę wybierając biuro tłumaczeń?

Tłumaczenia dla kancelarii prawnej – na co zwrócić uwagę wybierając biuro tłumaczeń?

tłumaczenia przysięgłe

Świat z dnia na dzień wydaje się nam coraz mniejszy. Jeździmy po świecie kupując nieruchomości, rozwijając interesy. Tak samo obcokrajowcy przyjeżdżają do Polski chcąc u nas w kraju zakładać spółki oraz kupować nieruchomości. I tu widać jak bardzo potrzebna jest kancelarii prawnej współpraca z wykwalifikowanym tłumaczem przysięgłym.

Niektóre czynności wymagają podpisania aktu notarialnego, czyli dokumentu, który sygnowany jest podpisem notariusza. Aktu notarialnego wymagają transakcje na nieruchomościach. Umowa kupna-sprzedaży, darowizna, zrzeczenie się własności, czy przeniesienie użytkowania wieczystego to transakcje, które muszą być zawarte w formie aktu notarialnego. Umowa najmu nieruchomości może, lecz nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Przeprowadzając się do innego kraju przede wszystkim trzeba zatroszczyć się o miejsce zamieszkania. I tu właśnie niezbędna jest pomoc tłumacza przysięgłego, który w profesjonalny sposób przetłumaczy akt notarialny.

Tłumaczenie aktów notarialnych to bardzo precyzyjne słownictwo, specyficzny język prawny wymaga od tłumacza ogromnej wiedzy i precyzji. Jest to powód, dla którego warto korzystać z zewnętrznego biura tłumaczy, które specjalizuje się w tłumaczeniach z konkretnego zakresu. Tłumacz przysięgły, który tłumaczy akty notarialne opanował indywidualny, najeżony fachowymi terminami język prawny. Rzetelne przetłumaczenie aktu notarialnego w formie ustnej czy pisemnej jest niezbędne do podpisania aktu notarialnego. Akt notarialny, by był ważny, musi być sygnowany podpisami notariusza oraz tłumacza przysięgłego.

Kolejnym aktem notarialnym, przy sporządzaniu którego niezbędny jest wykwalifikowany tłumacz przysięgły to zakładanie spółki z o. o. , czy spółki komandytowej. Również status spółki akcyjnej czy inne wybrane dokumenty sporządza się w obecności tłumacza przysięgłego.

Nie wszystkie tłumaczenie dokumentów firmowych muszą być potwierdzone podpisem notariusza. Forma aktu notarialnego gwarantuje jednak większe bezpieczeństwo transakcji. Dokładnie takie samo zadanie ma tłumacz przysięgły.

Precyzyjna znajomość języka obcego, którą posiada tłumacz przysięgły, jest gwarantem sporządzenia rzetelnej umowy firmy. Tłumacze przysięgli bardzo często specjalizują się w tłumaczeniach z jednego języka obcego. Dzięki temu posiadają wiedzę specjalistyczna nie tylko dotyczącą zawiłości języka, ale również, a może przede wszystkim znajomości prawa, która w tłumaczeniu umów jest niezbędna.

Zatrudnienie przez kancelarie prawną wykwalifikowanego tłumacza przysięgłego zapewnia poczucie bezpieczeństwa. Zewnętrzne biura tłumaczeń zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów dla których dany język nie ma tajemnic. Dzięki temu tłumaczenia są precyzyjne, a zawiłości prawne dla tłumacza przysięgłego specjalizującego się w danym języku, nie są problemem.

Tłumaczenia przysięgłe da kancelarii prawnych: http://www.biurotlumaczen.pl/tlumaczenia-przysiegle/

Tłumaczenie aktu notarialnego musi być rzetelne, staranne, merytoryczne oraz bardzo dokładne. Tłumacz przysięgły, którego słownictwo jest bogate w specjalistyczne zwroty, nie ma problemu z dotarciem do sedna aktu notarialnego. Precyzja, szerokie słownictwo oraz znajomość zagadnień prawnych to podstawa sporządzenia skrupulatnego tłumaczenia, które będzie oddawało istotę problemu zawartego w akcie notarialnym.

Kancelaria prawna, która współpracuje z wyspecjalizowanym, sprawnym tłumaczem jest postrzegana jako kancelaria, która dba interesy swoich klientów. Rzetelna i wiarygodna. Zapewniająca poczucie bezpieczeństwa każdej ze stron aktu notarialnego.

Dodaj komentarz

Top