You are here
Home > Porady prawne > Błąd medyczny – jak go zgłosić?

Błąd medyczny – jak go zgłosić?

Podejrzenie powstania błędu medycznego to niezwykle trudna sytuacja. Gdy człowiek zostaje poszkodowany w trakcie świadczeń medycznych lub błąd ten dotyczy jego bliskich, ma on prawo zgłosić takie podejrzenie do prokuratury.

  1. Czym jest błąd medyczny?
  2. Masz podejrzenia? Zgłoś je!
  3. Jak przebiega sprawa sądowa?

Czym jest błąd medyczny?

Polskie prawo nie definiuje jednoznacznie, czym jest błąd medyczny. Uznaje się jednak, że oznacza on naruszenie przez lekarza obowiązujących go w danym wypadku reguł postępowania zawodowego. Według prawników błędem lekarskim jest w związku z tym każde  działanie lekarza, które jest niezgodne z wiedzą i sztuką medyczną. Jest nim również działanie, które prowadzi do przeniesienia pacjenta na wyższy poziom zagrożenia życia, związany na przykład z nieudzieleniem mu fachowej pomocy, adekwatnej do stanu, w jakim aktualnie znajduje się pacjent. Zgłoszenie podejrzenia popełnienia błędu medycznego uruchamia procedurę, w której  prokuratura indywidualnie bada, analizuje i ocenia, czy w danym przypadku błąd rzeczywiście miał miejsce. 

Masz podejrzenia? Zgłoś je!

Każde tego typu podejrzenie należy zgłaszać. Część pacjentów i ich bliskich nie chce ponownie przeżywać traumy, nie orientuje się również w przepisach prawa, więc rezygnuje ze składania zawiadomienia. Nie jest to dobra praktyka, ponieważ w ten sposób medycy, którzy popełniają błędy, nie ponoszą odpowiedzialności za swoje czyny. Kancelaria Adwokacka m.in: Joanny Jakubowskiej-Zawada pomaga w prowadzeniu tego typu spraw.  Na podjęcie decyzji o złożeniu zawiadomienia do prokuratury poszkodowany lub jego bliscy mają 3 lata od zdarzenia.

W pierwszej kolejności należy zwrócić  się na piśmie do dyrektora szpitala z wnioskiem o udzielenie dokumentacji medycznej. Najlepiej zrobić to zanim złoży się wniosek do prokuratury, aby uniknąć ryzyka „modyfikacji” w dokumentach ze szpitala. Następnie należy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej, właściwej dla miejsca zdarzenia. W sformułowaniu takiego zawiadomienia może pomóc prawnik. Po złożeniu tego typu zgłoszenia dość szybko powinien skontaktować się z osobą składającą wniosek prokurator. Jeśli sytuacja tego wymaga, można także prosić o spotkanie z prokuratorem, poinformować go o złożeniu zawiadomienia np. o śmierci bliskiej osoby i o konieczności podjęcia szybkich decyzji. Na tym etapie warto skorzystać już z pomocy prawnika, bowiem wiele osób nie czuje się na siłach, aby prowadzić taką sprawę. Koszty samego przewodu sądowego są po stronie Skarbu Państwa. Jeśli prokurator postawi zarzuty, skieruje akt oskarżenia i sprawa pójdzie do sądu karnego, to koszty nie dotyczą rodziny. Inaczej jest jednak przy sprawie cywilnej, z którą można wystąpić przeciwko szpitalowi. Każde wniesienie powództwa kosztuje 5 proc. wartości przedmiotu sprawy, czyli np. od 100 tys. zł będzie to 5 tys. zł. Można jednak zwrócić się do sądu o zwolnienie z opłaty.

Jak przebiega sprawa sądowa?

 Prokurator wydaje postanowienie o wszczęciu śledztwa na podstawie konkretnych przesłanek. Ważny jest tutaj więc m.in. wniosek dowodowy składany przez prawnika, który wnioskuje o to, jakie dowody należy przeprowadzić, tj. kogo przesłuchać i na jaką okoliczność. To jednak prokurator prowadzi postępowanie, wydaje postanowienia czy zarządzenia. W tym przypadku prawnik pełni rolę pomocniczą w stosunku do działań prokuratora. Może on jedynie składać wnioski. Po przesłuchaniach świadków, a przed skierowaniem sprawy do biegłego prawnik powinien mieć gotowe pytania do biegłego.

zbieranie materiału dowodowego, zabezpieczanie dokumentacji, przesłuchania lekarzy mogą zająć nawet rok. Na opinię biegłego czeka się od roku do trzech lat. Czasami konieczne są uzupełnienia. Po zgromadzeniu tych wszystkich materiał można albo postawić zarzuty albo umorzyć sprawę. Proces w przypadku błędu medycznego trwa więc około 4-5 lat, choć zdarza się, że i dłużej. Trzeba być na to przygotowanym, zanim zgłosi się sprawę do prokuratury.

Materiał zewnętrzny

Dodaj komentarz

Top