Rozbudowa miasta

Członkostwo w Unii Europejskiej wiąże się między innymi z tym, że nasz kraj otrzymuje wysokie dotacje unijne. Oczywiście, jak to zwykle w kwestii pieniędzy bywa, wiele osób narzeka, że nie do końca wiadomo, na co te fundusze są przeznaczane. Jednak trzeba pamiętać o tym, że przepisy dotyczące wydatkowania pieniędzy pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wymagają bardzo dokładnego rozliczania się z każdej złotówki. Co więcej, każdy beneficjent dotacji musi niemal na każdym kroku informować społeczeństwo o tym, że realizowane przez niego przedsięwzięcia są współfinansowane lub w całości finansowane z budżetu Unii Europejskiej. Pozostaje jednak wciąż pytanie, na co te wysokie kwoty są przeznaczane. Przede wszystkim na rozwój gospodarczy, kulturalny i społeczny. Wiele funduszy europejskich zainwestowano w Polce w budowę nowych, dobrej jakości dróg. Ponadto część z tych pieniędzy służy dofinansowaniu realizacji projektów, których głównym celem jest pomoc w aktywizacji zawodowej osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, na przykład osób niepełnosprawnych.