Co robi prawnik?

Prawnik, którego inaczej można nazwać doradcą w sprawach prawnych jest sobą, która ukończyła studia prawnicze. Jej zadaniem jest udzielania porad prawnych, jednak należy pamiętać, że bez uzyskania aplikacji, na którymś z kierunków prawniczych jego uprawnienia są niewielkie. Dlatego też magistrzy prawa, decydują się na jedną z kilku specjalizacji, które dają zdecydowanie większe uprawnienia i możliwości działania. Prawnik jest osobą, która ma pomóc w rozwiązaniu trudnych spraw klientów, które dotyczą różnych obszarów życia i są związane z przepisami prawa, a takich sytuacji jest wbrew pozorom bardzo dużo.

Sytuacje trudne, które wymagają pomocy prawnej zdarzają się często i dotykają one różnych obszarów. Najczęściej prawnicy udzielają pomocy i porad w zakresie prawa rodzinnego czy cywilnego, Zdarzają się również i inne sytuacje, gdy sama porada prawna czy sporządzenie pisma nie wystarczy i konieczne jest reprezentowanie klienta przed sądem jak i sporządzenie różnego rodzaju opinii czy aktów prawnych.

Radca prawny i adwokat- czyli kto?

Z punktu widzenia przeciętnego człowieka najczęściej korzysta on z usług radcy prawnego. Jest to osoba, która nie tylko udziela porad prawnych, ale ma również możliwość występowania i reprezentowania klienta przed sądami i urzędami, we wszystkich sprawach oprócz spraw karnych i karno-skarbowych. W tych ostatnich może reprezentować klienta tylko i wyłącznie jako pełnomocnik. Sporządza on opinie prawne, jak również opracowuje wzory aktów prawnych. Aby wykonywać swój zawód, musi on oprócz ukończenia aplikacji radcowskiej być wpisany na Listę Radców Prawnych. Jako taki może prowadzić własną działalność, ale również może być zatrudniony w firmie na podstawie umowy o pracę.

Natomiast adwokat jest osoba, która ukończyła aplikacje adwokacka i tak naprawdę oprócz tych uprawnień iż zadań, które przysługują radcy prawnemu może reprezentować klienta w sprawach karnych i karno-skarbowych. Ustawa oz zawodzie adwokata określa również, ze adwokat może prowadzić swoją działalność jedynie prowadząc własną działalność gospodarczą lub jako udziałowiec spółki.

I choć rzeczywiście, gdy zawód radcy prawnego powstawał, czyli gdzieś w latach 60-tych XX wieku, miał on tylko niewiele uprawnień, które z roku na rok zwiększano. I tak naprawdę obecnie różnice pomiędzy zawodem adwokata, a rady prawnego nie ma większych różnic. Dlatego też trwają cały czas prace nad ustawą, które połączyłaby te dwa zawody, prawdą jest bowiem, że polska jest jednym z niewielu krajów, gdzie taki dualizm w tym obszarze istnieje.

Zobacz na www.kancelaria.pl
Tagi: , , , ,